มอบชีวิต

Author: พิษณุ ไทรงาม
Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Intro: C G | Am F | C G | Am F |
     C               G                Am7             F         C               F/A   Gsus4  G
1: ผู้ทนทุกข์ลำบาก แบกปัญหาและภาระหนัก    จงเข้ามาหาพระเยซู 
C                     G            Am7             F             C                      Gsus4         C
พระองค์ช่วยเราได้ แบกภาระนั้นไว้แทนเรา    พระองค์คือความหวังและคำตอบ 
            Am7             G               F9  Am7              G               F9  Gsus4
    *พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ     พระองค์เติมเต็มหัวใจ ให้มีความหวัง 
              C           G                    F                     G                  C
          ***ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์   เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง 
              C           G                    F                     G                 C
                ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์   ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย 
Insert: C E F (G)
                        C           E                  F (G)
      Bridge:  ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ x 8