สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church - Eddie

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 07-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 14-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 28-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021
Sila Church Main Sunday Service 11-Apr-2021
Sila Church Main Sunday Service 18-Apr-2021
Sila Church Main Sunday Service 21-Feb-2021
Sila Church Main Sunday Service 07-Feb-2021
Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021
Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021
Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 23-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021
Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021
Sila Church Main Sunday Service 13-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 20-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 04-Jul-2021