ชำระใจของข้า

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

E   E     B       C#m           F#m           A                B
1.  ชำระใจของข้า โปรดชำระให้นาน  เรืองรอง ดังทองคำ
E       B       C#m  F#m           A     B
ชำระใจของข้า โปรดชำระให้นาน ดังทองคำ
                  E      A         B     E      A  B
         **ชำระด้วยไฟ   โปรดฟื้นใจภายใน
                  E    A   B             E       A      B
         ให้ชีวิต บริสุทธิ์ พ้นจากมาร จากอบาย
                       E    A   B    E       A      B
         โปรดเถิดพระเจ้า ผู้บริสุทธิ์ ขอโปรดเจิม
              B           F#m        B       A        E
         ด้วยไฟพระวิญญาณ รับใช้ตามน้ำพระทัย
E       B       C#m  F#m                    A B
2.  ชำระใจของข้า โปรดชำระด้วยไฟ  ในองค์พระวิญญาณ
E       B       C#m  F#m           A     B
ชำระใจของข้า จากบาปผิดอบาย ลึกภายใน