พระองค์ทรงเป็นศิลา

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Bm              Em         A                 D 
พระองค์ทรงเป็นศิลา    ปกป้องรักษาข้าไว้ 
        G                Em                   F#
ด้วยบทเพลงบรรเลงในใจ   เมื่อยามที่ข้ามีโพยภัย
           F#7      Bm 
 ข้าวางใจพระองค์

[chorus]
Em                       A    D                      G
     ข้าเชื่อและวางใจ      มั่นคงในพระองค์ 
                     Em        F#           F#7 
    ผู้ทรง....  เสริมเรี่ยวแรงให้แก่ข้า 
                        Bm 
    ข้าวางใจพระองค์
Bm             Em                A7                      D
You are my hiding place       You always fill my heart
           G            Em7                      F#
With songs of deliverance     Whenever I am afraid
   F#7              Bm
I will trust in You
           Em                       A7     D 
     ** I will trust in You         Let the weak say
      G         Em                 F#                   F#7                       Bm
      I am strong  In the strength of the Lord     I will trust in You (**)