อีกครั้ง

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4
Source:

D    A/C#        G/B           D/A    D/F#         G            D/F#      G               G/A
1. พระเยซู       เมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา   ทรงละทิ้งทุกสิ่ง  ยอมสู่ความตาย
D       A/C#       G/B          D/A    D/F#      G         G/A        D     
ทุก ๆ ครั้ง   เมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน      [อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น x2] 
                 D           A/C#            G/B      Asus    A/G
          ** อีกครั้งฉันมองดูกางเขนที่ทรงวางชีวิตวาย
               D/F#          Bm7            Em7         A       
          จิตใจภายในชอกช้ำด้วยรักพระองค์แทบมลาย
                Bm7  D/F# G            Em7        G/A          D
          อีกครั้งที่ฉัน   ก้มกราบ  อีกครั้งที่ฉันเทหมดทั้งหัวใจ
    D     A/C#        G/B         D/A   D/F#        G           D/F#       G        G/A
2. พระเยซู       เมื่อรับการชูยกขึ้น  ที่สุด    ราชา ณ เบื้องบน สักวันฉันจะพบ
D      A/C#         G/B            D/A       D/F#       G       G/A                      D  
และครั้งนี้       เมื่อคิดถึงความรักที่    ทรงไถ่     [อีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญ x2]