วันต่อวันกับพระเยซู

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Intro:
F G/F  Em7 Am6 Am  Dm G  C  
 
Verse 1:
 
  Fmaj7  G  Em7  Am 
เป็นเว ลาที่มี ค่า วันต่อ วันกับพระเย ซู
Dm  G  C 
ผู้ที่ข้า รักและเชิด ชู
  Fmaj7  G  Em7  Am  Dm 
ได้ใกล้ ชิดและอธิษ ฐาน น มัสการพระ องค์ เติมใจเต็ม
  G  C  C7 
ล้ นด้วยพระ คำ
 
 
Hook :
 
  F  G  E  Am 
**วันต่อ วันกับ พระเยซู จิต ใจรับการฟื้ นฟู
  Dm  G  C  C/E 
รับการเปลี่ยน แปลง เติบ โตขึ้นในพระ องค์
  F  G  E/G#  Am  Dm  G  C 
วันต่อ วัน ทำ ตามพระทัย อยู่ เพื่อรับใช้พระ องค์ ให้ทุก สิ่งที่ข้า ทำ ถวายพระ เกียรติ
 
 
Midtro :
F G/F  Em7 Am6 Am  Dm G  Csus2 C 
 
F G/F  Em7 Am6 A   Dm G  C  
 
 
 
 
Lastline :
  Dm  G  C  Am6 Am 
วันเว ลาที่เหลือ อยู่ ขออยู่ เพื่อพระองค์
  Dm  G  C  Am  
วันต่อ วัน กับ พระเย ซู
  Dm  G  C  Am6 Am 
วันเว ลาที่เหลือ อยู่ ขออยู่ เพื่อพระองค์
  Dm  G  C  Am  
วันต่อ วัน กับ พระเย ซู
 
 
Outtro :
F G/F  Em7 Am6 Am  
Dm G  Csus2 C