เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
Em                                       C               D                B7   Em
    เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ  องค์พระเยซู
Em                                       C               D                B7   Em
    เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ  องค์พระเยซู
    E7      Am   D7        G D/F#  Em       Am         D          G
         *ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 
    E7      Am   D7        G D/F#  Em       Am         D      Em  (E7)
         *ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู

Other Rendition

Chorus only
VOC