แม่ของฉัน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

            C           G/B                    Am  G                   Dm  G                    C  F G
       1  คนคนนี้ที่มีความหมายยิ่งใหญ่  ที่รักอยู่เต็มหัวใจ   ให้ฉันตลอดเวลา
          C          G/B    Am      G                   Dm          F       G           C   C7
คนคนนี้ อบรมสิ่งดีล้ำค่า สั่งสอนด้วยใจเมตตา  ความรักไม่เคยน้อยไป
                        F G             Em         Am                 Dm        G                        C   C7
         * แม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้    แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกล  รักแม่กว้างใหญ่กว่านั้น
                  F          G                 Em          Am                  Dm       G                      C
ไม่จากไปไหน ในยามที่ฉันไหวหวั่น   แรงใจหล่อเลี้ยงทุกวัน  ลึกซึ้งและของพระคุณ
           C                  G/B                     Am   G                 Dm  G                        C  F G
       2  จะตอบแทน ความรักที่แสนยิ่งใหญ่  ที่มีอยู่เต็มลันใจ    จะทดแทนค่าสิ่งนั้น
       C      G/B            Am       G                 Dm      F    G          C  C7
จะกี่วัน กี่เดือน กี่ปีพ้นผ่าน  ให้รู้ว่านานเท่านาน  ไม่คิดลืมค่าน้ำนม *