ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

                     G                                   Am      D                                 G
                1. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์    ได้ทรงช่วยให้พ้นความผิด
    G7                        C  C#dim              G         D            G
   ข้าจะสุขตลอดเป็นนิจ              เมื่อข้าเดินใกล้ชิดพระเยซู
                  G                               Am      D                         G
               * ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์     ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
                   G7                            C   C#dim            G         D             G
                  เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง             ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

                  G                                                     Am        D                                                    G
              2. I AM WEAK BUT THOU ART STRONG   JESUS KEEP ME FROM ALL WRONG.
  G7                                        C      C#dim               G                          D                           G
   I'LL BE SATISFIED AS LONG.             AS I WALK, LET ME WALK CLOSE TO THEE.
                  G                                                 Am         D                                         G         
            * JUST A CLOSER WALK WITH THEE.   GRANT IT, JESUS IS MY PLEA
  G7                                                    C     C#dim              G                 D                   G
  DAILY WALKING CLOSE TO THEE,             LET IT BE, DEAR LORD, LET IT BE.