ข้าจะโมทนาพระคุณ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

                  F2                           Dm                               Bb                   C        F C
         ข้าจะโมทนาพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ   ความรักพระองค์มั่นคงเสมอ
                 F2                                    Dm
   พระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ทรงเป็นมิตรสหายเลิศ
             Gm              Bb                   Csus4  C
   พระผู้ช่วยให้รอด  องค์พระเจ้าของข้า
                         F                    Am              Bb     C
         * ขอโมทนาพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
     Csus4     F              Am              Bb       Dm            Bb                 A7                Dm
พระองค์ช่วยกู้ข้า พระหัตถ์รักษาให้หาย ขอโมทนาพระคุณพระองค์ตลอดชีวิตของข้า
              Eb                          C
จะเปล่งเสียงสรรเสริญ ต่อหน้าบังลังก์
                        F                    Am              Bb     C 
           ขอโมทนาพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
     Csus4      F             Am              Bb       Dm            Bb                 A7                Dm
พระองค์ช่วยกู้ข้า พระหัตถ์รักษาให้หาย ขอโมทนาพระคุณพระองค์ตลอดชีวิตของข้า
               Eb                      C                                             F
จะเปล่งเสียงสรรเสริญ ชั่วนิจนิรันดร์   (ข้าจะโมทนาพระคุณ)