คำสรรเสริญ สดุดี Glory to the Lamb

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

          A                E         D         E    E7
         สรรเสริญ    สดุดี    จงมีแด่พระเจ้า      
          A                  E           D     E         A
         พระเกียรติ    พระสิริ   จงมีแด่พระเจ้า
                                        D       E           C#m      F#m
            * เพราะพระองค์ทรงฤทธา พร้อมด้วยสง่าราศี
            D         E        A   D   E
       ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ 
         D         E       C#m       F#m
       แด่พระเจ้า  เราขอยกย่องสรรเสริญ
            Bm       E         A
       พระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ