จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

              F
1 จงร่วมกันผนึกกำลัง   เพื่อพระเยซู
             C7
   จงร่วมกันผนึกกำลัง   เพื่อพระเยซู
                 Bb                                F
   เพื่อพระองค์เราทั้งหลาย  จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน
             C7                                     F
   จงร่วมกันผนึกกำลัง    เพื่อพระเยซู
               F
2 จงก้าวไป  อย่างผู้มีชัยในพระเยซู
              C7
   จงก้าวไป  อย่างผู้มีชัยในพระเยซู
                 Bb                                  F
   โดยพระองค์  เราทั้งหลาย  จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน
             C7                 F
   จงก้าวไป  อย่างผู้มีชัยในพระเยซู