เมื่อพระองค์ตรัส

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

INTRE: |C  |Fmaj7 |  C  | Fmaj7  |

VERSE 1 :
       Am                Gsus4                    Fmaj7
ทรงเนรมิต   สร้างฟ้า   และผืน   แผ่นดิน
   Am                     Gsus4                    Fmaj7
มีคืน    และวัน    มีแสง    ในความ   มืดมิด
      C                                                      Gusu4 
ระบาย  ลมปราณ  และสร้าง  ชีวิต  ขึ้นมา
        Dm9                                               Gsus4 G
โดยพระวาทะ  พระองค์  ทรงสร้าง  ทุกสิ่ง

VERSE 2 : 
        Am                    Gsus4               Fmaj7
พระองค์  รักษา  โรคภัย  ด้วยคำตรัสนั้น
       Am                  Gsus4                Fmaj7
"จงหาย" โรคนั้น  ก็หาย ไปโดย ฉับพลัน
     C                                                      Gsus4
สิทธิ  อำนาจ  ทั้งหลาย  เป็นของ  พระองค์
   Dm9                                              Gsus4 G
ไม่มี  อำนาจ  ใดๆ  นอกเหนือ   พระองค์

CHORUS : ****
              C                              Em             Fmaj7
เมื่อพระองค์ทรงตรัส        สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมา
               C                             Em                 Fmaj7
เมื่อพระองค์สัญญา          สิ่งใดต้องเป็นเช่นนั้น
              G                   Am  G               Fmaj7       D/F#
ในความรักที่ไม่แปรเปลี่ยน   ขอจำนนทุกสิ่งกับพระองค์
       Gsus4             C
ให้ชีวิตเป็นไปตามพระทัย

VERSE 3:  |C  | Fmaj7 |
    Am                      Gsus4             Fmaj7
ถึงแม้  ท้องฟ้า  แผ่นดิน  จะสูญสิ้นไป
     Am                       Gsus4               Fmaj7
แต่ทุก  ถ้อยคำ  พระองค์  ไม่สูญ  สิ้นหาย
         C                                              Gsus4
ทรงห้าม  สิ่งใด  สิ่งนั้นไม่อาจ  ต้านทาน
        Dm                                          Gsus4 G
ตรัสแล้ว  จะไม่เปลี่ยนคำ  ไม่ล่าช้าไป  (Chorus ***)