เชิญท่านออกมา (มาหาพระบิดา)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

                 C                    Em     F                   C
1 พระองค์ทรงเตรียมเพื่อเรา    ก่อนโลกาเกิดมา
           F                      C                 Dm7            G
  พระองค์ทรงสนพระทัย          เมื่อเราหลั่งรินน้ำตา
                   F             C                Em7                  Am7
  ด้วยความรักที่มากมาย          จึงทรงประทานพระบุตร
  Dm                             G                              C
  ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง    เชิญท่านออกมา
       C                Em                      F                    C
2ไม่มีเงื่อนไขใดใด                  ทำให้พระองค์รักเรา
         F                   C                 Dm7                  G
  ไม่ใช่ความดีของเรา              ที่พระองค์ยังอยู่ใกล้
                   F             C              Em7                   Am7
  ด้วยความรักที่มากมาย         จึงทรงประทานพระบุตร
   Dm                          G                                 C
  ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง    เชิญท่านออกมา

Chorus :***
                         F              Em     
         มาหาพระบิดา         แม้ชีวาสิ้นหวัง
 Dm                     Em                 F                      G
        ใจและกายแหลกสลาย      พระองค์ยังรักท่าน
                    F                 C                  Em            Am
        พระดำรัสเต็มด้วยฤทธิ์       พระโลหิตทรงฤทธา
        Dm                            G                            C
        ทรงจัดเตรียมพร้อมเพียง   เชิญท่านออกมา