พ่อ (ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro: | C | AM | DM | G | Am | Em

ฮือ......ฮือ.....ฮือ
  C                              Am                   Dm                            G
1ก่อนนอน   ครั้งยังวัยอ่อน        เคียงหมอน  พ่อนอนกล่อมขวัญ
     Am               Em                Dm        G            C
ได้ฟังนิทาน  หัวใจเริงสำราญ  อยู่ทุกข์ยามเรื่อยมา
           C                    Am             Dm                  G
2 ปลูกฝัง  น้อมนำ  พาให้        จวบวันก้าวไป  ไฝ่หา
         Am                      Em                 Dm          G            C/C7
  หมดแรง  พ่อทน  หวังเพียงชื่นชม   สุข ทุกข์ ตรม ไม่อาทร

CHORUS: ***
        F          Em        Dm        G     F             G          C
      เพียงสิ่งเดียวใจพ่อนั้นเป็นสุข       ลูกสมใจปราถนา
        F               Dm                 G                               C
      ด้วยดวงใจที่ไร้มารยา                   สูงเกินค่าเอ่ยคำ
          C                   Am                       Dm                        G
3 แต่วัน  นี่ใยหมองเศร้า              เงียบเหงา...แม้เงาเคียงหมอน
         Am               Em               Dm          G                  C
  สิ้นแรง  สิ้นลม สิ้นเคยชื่นชม     ลูกทุกข์ตรม   หมองเศร้า