บริสุทธิ์นิรันดร์ - Holy Forever

Author: Chris Tomlin
Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Chris Tomlin

Intro:   F  Am  G  C/E  Am  G 

Verse1
  C                          F                  C
 นับพันชั่วอายุคน  นมัสการและก้มกราบ
           Am                 G                      F
  (เพื่อ)ร้องบทเพลงนิรันดร์กาล แด่พระองค์
  C                                        F                  C
  ทุกคนที่เชื่อก่อนหน้าเรา   คนที่จะเชื่อวางใจ
         Am                   G                       F
   (จะ)ร้องบทเพลงนิรันดร์กาล แด่พระองค์

Pre-Chorus
              F                      Am
     พระนาม พระองค์สูงสุด
              G
     พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่
             Am                         F
     พระนามเหนือกว่านามใด ๆ
           F                          Am
     บัลลังก์และการครอบครอง
           G   
     ฤทธาและบรรดาศักดิ์
              Am                 Dm
     พระนามเหนือกว่าสิ่งใด ๆ

Chorus1
                                F       Am     G
     ทูตสวรรค์สรรเสริญ   บริ  -  สุทธิ์
                          C/E        Am
     สรรพสิ่งสรรเสริญ บริสุทธิ์
                          Dm       G
     เราจะยกพระนามบริสุทธิ์
                   C       Csus4  C
     บริสุทธิ์นิรันดร์

Chorus2
                                  F     Am     G
     เราร่วมร้องสรรเสริญ   บริ  -  สุทธิ์
                             C/E      Am
     แด่องค์จอมราชา  บริสุทธิ์
                            Dm      G
     ตลอดกาลพระองค์ บริสุทธิ์
                    C        Csus4  C
     บริสุทธิ์นิรันดร์

Verse2
      C                                          F            C
     เมื่อท่านรับการทรงไถ่  และได้รับการอภัย
             Am              G                      F
     (จง)ร้องบทเพลงนิรันดร์กาล แด่พระองค์
     C                                 F                      C
     เมื่อท่านได้มีเสรี และท่านเดินตามพระองค์
            Am                F                        F
   (จง)ร้องบทเพลงนิรันดร์กาล แด่พระองค์
          Am               G                       F
     จะร้องบทเพลงนิรันดร์กาล แด่พระองค์

[ Chorus1, 2 ][ Pre-Chorus ] (2X)[ Chorus1, 2 ]

Ending
                           Am7       D
     ตลอดกาลพระองค์ บริสุทธิ์
                   G        Gsus  G
     บริสุทธิ์นิรันดร์