โอ้ชนกชนนี

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

G                                   C
คุณพ่ออันเลี้ยงพลันลูกโต

เปรียบไปก็คล้ายร่มโพธิ์
                          G
แผ่คลุมคุ้มบังให้อุ่น
F                                 Am
ยอมหลั่งหยดเหงื่อเจือจุน
                           Dm
พ่อคอยหนุนประคอง
     G7                       C
แม่มองด้วยความเมตตา
G                  F                      C
โอ้อันชนกชนนีเลี้ยงลูกนี้จนใหญ่ต่อไป
         C          G
ท่านชราทิ้งทอดบิดามารดา

ไม่เลี้ยงดูดั่งว่า บาปหนาเหมือนทรพี