เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า Change my heart oh God

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

C                         Dm7
    เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า    
 G7            Cmaj7   Am7
เปลี่ยนทุกวันเวลา
                  Dm7
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า  
    G7              C
ให้เป็นเหมือนพระองค์
E7                Am
* พระองค์เป็นช่างปั้น  
Dm7         G7   C
ข้าเป็นดินไร้ค่า
E7               Am
 โปรดเถิดข้าขอวิงวอน 
 Dm7               G7
ปั้นตามแบบพระองค์