ลึกและกว้าง

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

C        C7     F        Dm
    ลึกและกว้าง   ลึกและกว้าง
        C            Am               Dm  G
ความรักของพระเยซู   ลึกและกว้าง
    C         C7     F        Dm
    ลึกและกว้าง   ลึกและกว้าง
        C            G7                C
ความรักของพระเยซู   ลึกและกว้าง