เพลงมองที่พระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro : Gmaj7  |  D  | 
                         Gmaj7   A/G                     F#m        Bm Asus 
1เมื่อหุบเหวนั้นอยู่ข้างๆทาง     มีภูเขากั้นขวางให้ข้ามไป
                        Gmaj7     A                            D
  ปลายถนนยังอยู่ที่แสนไกล    มองด้วยตาอาจมีแค่นี้
                                  Gmaj7   A/G
2(แต่)ได้ยินเสียงพระองค์ทรงเรียกมา  
                       F#m            Bm  Asus
  ให้ข้าหันกลับมา   เริ่มต้นใหม่
                     Gmaj7      A
  จดจ่อที่พระองค์ทั้งหัวใจ
                            D             Dsus D
  ให้สายตาข้าอยู่ที่พระองค์
                                G              A/G
****ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์  
                                F#m         Bm
       ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
                              Em                   Asus                 D  Dsus D   
       แม้เส้นทางน่ากลัวเพียงใดให้ไว้วางใจในพระองค์
                                G              A/G
       ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์ 
                                F#m         Bm
       ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
                               Em                   Asus                 D   Dsus D
       สันติสุขครอบครองในใจ  เมื่อข้ามองไปที่พระองค์
                       Gmaj7     A/G                  F#m      Bm Asus
3มีเหตุผลมากมายให้เลิกรา   มีปัญหาเข้ามาให้ท้อใจ
                        Gmaj7       A/G                         D           DsusD
แต่ความรักพระองค์นำหน้าไป  เมื่อสายตาข้าอยู่ที่พระองค์

Other Rendition

VOC