รักของพระเจ้าของเรา

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

D                          Bm     Em                        A
1. บนภูเขาโกละโกธา     ท่านผู้หนึ่งทุกข์ทรมาน
       D                    Bm     Em       A         D   A7
ถูกตรึงไว้ที่บนกางเขน     ได้ตราตรึงในอุราข้า
D                                        Bm      Em                        A
เสียงตะโกนด้วยความเจ็บปวด      เอลี  เอลีลามาสะบักธานี
 D                                Bm                Em           A               D    D7
พระเจ้าข้า พระเจ้าของข้าพระองค์     ไฉนพระองค์ทอดทิ้งข้าเสีย
               G                               D                  Bm
           ✿  ข้าอยากจะร้องว่า  สรรเสริญฮาเลลูยา
                  Em             A7        D         G                          F#m        B7
           เมื่อข้าเห็นความรักพระองค์      ตราบเท่าชีวิตข้ายังมีลมหายใจ
           Em              A                          D
           ข้าจะร้อง จะร้องสรรเสริญพระองค์
D                      Bm     Em                        A
2. สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูพระผู้ทรงไถ่
       D                Bm     Em       A            D   A7
บนกางเขนโลหิตไหลริน  ทรมานทั้งกายและใจ
D                            Bm      Em                        A
ด้วยความรักพระองค์ลงมา  เพื่อมนุษย์ทุกชาติภาษา
 D                           Bm                Em          A               D    D7
รอดจากบาปรอดจากความตาย  รักมากมายพระองค์ยอมตาย


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021