ผู้เดียวที่ข้าวางใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

INTRO:  A  E/G#  F#m   /E  D  C#m   C E13  Bm E7   
A  E/G#  F#m   F#/Bb  Bm  D  E7  A 
                    A                            D                                          
         1. ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา
              Dm                                          A    E7       
โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก              
  A                       D                         
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก
               Dm                                           E/G#                         
เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 

Pre Chorus (*)                                  
        C#         F#m/E              D                     
 *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า                            
    Bm            E7             A                            
แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์                                          
E/G#  C#/F  F#m/E                                D                            
วัน......ที่มี.....น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม                                   
 Bm               C#m              D             E                     
ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 

Chorus (**)                                
              A              E/G#              F#m/E       
 **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์                            
                 D           C#m     Bm      E7              
เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ                             
         A                         E/G#                   F#m           F#       
ข้าจะร้องบทเพลง สรรเสริญพระนาม พระองค์ตลอดไป                     
       Bm            Dm  D/E7                   A       
มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ   คือในพระองค์เท่านั้น
                  A                            D                                          
       2. ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่                                   
                 Dm                                                   A   E7                     
เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า              
 A                            D                                         
พระบิดา ขอทรงเมตตา                            
               Dm                                   E/G#       
โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์ (*, **)