โลหิตพระคริสต์

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

C                  C       Em  Am                      F        G7   C
 โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า  โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต
                 F              G7                      C     E        Am
 โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่  จากความบาปทั้งหลายของข้า 
             F     Fm                C  Em    Am
 ทรงชำระข้า.....   ขาวยิ่งกว่าหิมะ.....กว่าหิมะ
          Dm-F           G7     C
 โดยพระคุณ   ทรงการุณ แก่ตัวข้า


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021