รักแท้

Author: ปาร์ค ฮี จอง
Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

E                                    Esus4    E                             Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
B/Eb   C#m/C#  /C                 /B      /Bb        A                 F#m             B   
ความรักนั้น         มั่นคงตราบนิรันดร์ ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                Esus4   E                                   Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
         B/Eb   C#m/C#  /C                 /B 
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          /Bb        A                 F#m             B     Bsus4 
         ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
             E    B/D#            C#m        Bm        E7          A 
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            E/G#     A       F#m7    B
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    E  B/Eb        C#m              Bm    E7             Amaj7
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#           F#m7          F#m7/B     E   (E A E A) 
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021