เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila church (chorus)

G                            G                      C
** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                  G                            Am-D7
     เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C       (Cm)
     เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C  G
     ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Other Rendition

Sila church (Eddie)
VOC