ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน

Key: Dm, Tempo: 140, Time Signature: 4/4
Source:

Int: Dm Gm A7 Dm A7
                 Dm               Gm             A7
ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน  เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ
              Dm      Gm                  A7                  Dm   (A7)
ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป   เป็นไฟที่มีฤทธิ์ไม่สิ้นสุด
                           Dm             Gm            Bb       C       F   A7
          ***โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา   สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                    Dm             Gm            Bb       C      Dm          (A7) (D)
          โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา   [สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า] (ending x3)


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 11-Apr-2021