ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

Key: Dm, Tempo: 140, Time Signature: 4/4
Source:

Dm                                                    Bb       C             Dm
  ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า  ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
               Gm         Dm             A      Dm        Bb       C7            Dm     D7
  เพราะพระเจ้าเป็นกำลังเเละบทเพลงของข้า   ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
                    Gm       C             F       Dm             A7                           Dm       (D7)
      **ลาลาลาลา ลาลา ลาลา  ลาลา ลาลา  ลาลาลาลา ลาลาลาลา  ลาลาลาลา     x 2


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 11-Apr-2021