ที่บนกางเขน

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

Int: F9 Em Dm G
      C           Fmaj7              Em7   Am        Dm      G   Gm    A
      1.  แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมาย    แต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจ
      Dm          G -- F         Em       A              Dm               G
       ยังมีส่วนลึกที่ มัน ขาดหาย  สิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการ
C                 Fmaj7              Em7   Am           Dm      G      Gm    A 
2. และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ  สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป
Dm              G --  F               Em   A          Dm     G        C        C7
   ที่บนกางเขนนั้น คือ ความหมาย  และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า
                   Fmaj7      G       Em  Am        Dm                    G            C  C7
      **ที่บนกางเขนพระองค์  ได้ทนทรมาน   เพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมาย
                 Fmaj7       G           Em          A     Dm                       G
      ที่บนกางเขน...พระองค์  สำแดงรักยิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้   (verse 2.)
  Dm                G -- F          Em        A            Dm    G         F9  Em Dm G Cmaj7
Last: ที่บนกางเขนนั้นคือความหมาย    และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 11-Apr-2021