พระโลหิตบนกางเขน

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: พระโลหิตบนกางเขน

D   D       Em            F#m       Bm                G               Em        A
1. เมื่อเดินทางจากโลกนี้ไปหน้าบัลลังก์     ข้ายังคงควรต้องทำเช่นไร
   D       Em        F#m          Bm                  G                     A          D
เดินทางไปด้วยใจยึดมั่นในกางเขน  ด้วยความเชื่อจึงรอดพ้นความตาย
              D       Em            F#m       Bm             G               Em        A
         2. เมื่อเดินทางจากโลกนี้ไปหน้าบัลลังก์  ลำพังข้าคงไม่อาจรอดบาป
             D       Em        F#m          Bm           G                   A          D
          ความรักแท้โอบข้าไว้ไปสู่บัลลังก์ ด้วยความเชื่อจึงรอดพ้นความตาย
Em               F#m             G          Bm              A              G
*ข้าไม่อาจรอดพ้นได้โดยกำลัง  หากไม่มีพระโลหิตพระเยซู
Em                F#m       G      Bm            A             E   A
ข้าไม่อาจรอดพ้นได้โดยกำลัง  หากไม่มีพระโลหิตพระเยซู
                                  G9                             D/F# 
       **พระโลหิตบนกางเขน ช่วยข้าได้โดยความรัก 
                        Em          Asus4
        นี่คือความรักเดียวที่เที่ยงแท้
                                  G9                             D/F#         Em  Asus4  D
        พระโลหิตบนกางเขน เติมเต็มข้าด้วยความรัก นมัสการด้วยใจบูชา