จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source:

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021