ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021
Sila Church Main Sunday Service 18-Apr-2021