เหนือโลกา

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Intro : A/E/F#m/D/A  (4 รอบ)
A              E               F#m     D               A        E         F#m  D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน  จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B             D                     E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
                       A                   E              F#m                 D
        **เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
                 A                    E                   F#m               D
        ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
solo : A/E/F#m/D/A
 A               E         F#m      D              A          E                  F#m  D
พระองค์ทรงยุติธรรม ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
 F#m          B              D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              F#m       B                 D            E                 F#m       B          D (E)
         ***พระ สิริของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา
solo : A/E/F#m/D/A (2 รอบ)
ซ้ำ ** (2 รอบ)
solo : A/E/F#m/D/A (2 รอบ)


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021