เหนือโลกา

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source:

Int:  A/E/F#m/D/A  (x4)
A              E                   F#m     D                 A        E                F#m    D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน    จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B               D                         E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
                       A                   E                    F#m                     D
        **เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
                 A                    E                   F#m               D
        ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
solo :  A/E/F#m/D/A
A               E         F#m           D                A           E                       F#m  D
พระองค์ทรงยุติธรรม ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
F#m          B                  D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              F#m       B                 D            E                 F#m       B          D (E)
         ***พระ สิริของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)
ซ้ำ ** (2 รอบ)
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021