พระเจ้าทรงครอบครอง

Author: ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา
Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Key C Intro | C Em7 | F Gsus | C Em7 | F Gsus | 
C                         Em                   F  C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus G 
ท่ามกลางความสับสนพระองค์นําข้าไป  เมื่อน้ําตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง 
C                        Bb         F/A           Fm/G# 
สิ่งมากมายเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
C/G               Am              F                    C 
ในทุกเวลาและทุกๆวัน พระเจ้าทรงครอบครอง 
      C                         Em                     F     C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus 
      ท่ามกลางความโหดร้ายพระองค์อยู่ข้างกัน ในโลกที่บีบคั้นพระองค์ทรงเมตตา 
      C                        Bb      F/A           Fm/G# 
      พระองค์ทรงเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดและเหนื่อยล้า 
      C/G               Am              F                    C 
     ในทุกเวลาข้าหายใจ พระเจ้าทรงครอบครอง
                               F          Gsus      C            F        Gsus         Am 
              *อยู่ในความรักมั่นคงโอบกอดไว้    ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวัง 
                           F      Gsus      Em            Am 
              พระองค์ทรงรู้เส้นทาง พระองค์ทรงมีแผนการ 
                            D/F#                  Gsus G 
              ขอทรงโปรดเมตตา สอนข้าให้ไว้วางใจ 
C                         Em                     F     C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus 
ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนํา  ในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจ 
C                        Bb      F/A           Fm/G# 
ผ่านทะเลคลื่นลม เรื่องราวจะหนักแค่ไหน 
C/G               Am              F                    C
ข้าสาธุการด้วยทั้งใจ พระเจ้าทรงครอบครอง 
Solo | C Em7 | F | C G/B Am Gsus | D/F# Gsus G | | C Bb | F/A Fm/G# | C/G Am7 | F C | 
                 C                                D 
      Tag: พระองค์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงครอบครอง 
          F                                      C 
       พระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิตย์