พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: A D A E
    A            D         E                  D         A
1. พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า
                     D         E               D            A
ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ
                                                 D      E                     C#m     F#m
           **เพราะพระองค์ทรงพระชนม์     สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
                                            D     E                A
           ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ  นมัสการพระองค์
                D      E                    D       A
ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
               D    E                       D           A
ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 18-Apr-2021