ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:  E    A9—B 
          A9             B                         E       G#m      C#m           
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา  เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระนาม
         A9          B7     E (A-B-F#m-E)
เราสัมผัส  พระสิริ ในที่นี้
             A9             B7                E         G#m  C#m     
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา  สถิตอยู่เหนือคำ  สรร  เสริญ  
       A9              B7                      E (A-B-F#m-E)
เสด็จมา   เพื่อเยียวยา  และเพื่อไถ่เรา 
                     A9          G#m          A9          
        **ทรงประทับ  อยู่ในเรา ขอเคลื่อนไหว
                     B             E              A                G#m            
        ขอสำแดงพระประสงค์ โอ้พระเจ้า  พระวิญญาณ
                      A9        B7           C#m 
        ขอทรงหนุนทรงช่วยนำในมรรคา
                     F#m                     B                E
        เราทั้งหลาย  เปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์  
       (เราทั้งหลาย  เป็นคนใหม่ในพระองค์)