ขอพระเยซูโปรดนำหน้า

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

Int: A C#m Bm E 
A                           C#m            Bm                        A    C#
1. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง
      F#m7                  D (D#dim)  B                        E          
ข้าปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง         รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง
              A      A7          Bm7  C#m7  Bm7  E
        **โปรดจูงโปรดนำ  อย่าให้ข้าเดินหลงจากทาง   
              A       A7           D  (D#dim)    C#m       Bm-E-A      E
             ขอทรงนำตลอดเวลา          ขอพระผู้ไถ่      ทรง-นำ-ข้า
A                           C#m            Bm                        A    C#
2.  เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้  ข้าก็อยู่ในที่ปลอดภัย    
      F#m7             D (D#dim)  B                          E      
ที่นั่นพ้นจากอันตราย               ในพระองค์ข้าพึ่งอาศัย 
A                           C#m            Bm                        A    C#
3.  โปรดนำจนนาทีสุดท้าย     ทรงอยู่ด้วยข้าไม่กลัวตาย    
      F#m7             D (D#dim)  B                          E      
ข้าคงถึงสวรรค์บั้นปลาย          แล้วที่นั่นน้ำตาเหือดหาย