ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ I Worship You Almighty God

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

G9                Em                         C           D7            G  (C D)
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
I worship You Almighty God  There is none like You
G9                 Em         C               D  
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์    
O' I worship You.  O' Prince of Peace.  That is what I want to do 
           C   G      Em               Am      D7        G                          Em     
        ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
And I give You praise For You are my righteousness I worship You.  Almighty, mighty God
             C    D                 G           (C D)  ( E)
        ไม่มีใครเหมือนพระองค์
There is none like You
A9                F#m                     D             E7         A
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
A9                F#m       D             E7    
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์     
               D   A  F#m       Bm            E7           A                  F#m     
         ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
               D     E                 A  
         ไม่มีใครเหมือนพระองค์