องค์พระเจ้านิรันดร์

Author: Chris Tomlin
Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

Int: A D A D A D A E
A                           D              A
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
      D                    A          D           A         (E)
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์ x  2
           E     D   E      D    E   F#m   E
        *พระ เจ้า ครอบครองชั่ว    นิ   รันดร์
           E     D   E      D        E   F#m    E
        ทรง  เป็น ความ หวัง  และ  เรี่ยว   แรง
 A                                     D                                F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
                          D           E          A                              D        
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ 
                       F#m                          D     E        A
 ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์