องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church Version 1

Int:  A     E/G#     F#m      E/G#
A               D2           E                           A       
1. องค์  พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง 
       D2           E               F#m                 A           Bm    C#m  Dm  Em
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์คำสรรเสริญ   เป็นความชื่นบานนิรันดร์
A               D2           E                           A        
2. ชัย  ในพระองค์เราจึงมีชัยตลอดเป็นนิตย์  
       D2       E            F#m           A           Bm    C#m  Dm  Em
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร   เรากราบนมัสการ
            A                                     C#m       
       **เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์  
                   Bm          C#m                Bm                   D   E  E            
        และอยากจะขอบพระคุณที่   ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่
            A                           C#m                  D                      C#m    
        เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา  เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้
                      Bm             E         A  
        ยิ่งใหญ่  เหนือฟ้าและโลกา  สืบไป

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 20-Jun-2021