ขอบพระคุณพระเจ้า

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G7             C        C7                F        C       Am         Dm  G
1.ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน สิ่งที่ดีใน ชีวิต เรา 
              C         C7        F        C        Am                Dm G7  C
พระองค์เอาพระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน และทรงยืนอยู่เคียงข้างเรา
                    G            C       C7             F D7  G   G7   
         **ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า   ฮาเลลู....…ยา      
                     C   C7      F      C          Am      Dm   G      C
         พระทรงให้สิ่งดีแก่ทุกทุกคน  ตามน้ำพระทัยของพระองค์
G7             C        C7                 F            C        
2. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระทรงเลี้ยงดู 
           Am                     Dm  G          C              C7
และทรงเป็นความสันติสุขในใจ  แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ 
    F         C              Am         Dm  G7    C
รอบรอบข้างเรา  ก็ได้เห็นความรักของพระองค์
        G7             C        C7        F            C             Am                  Dm    G
         3. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระประทาน  พระบุตรา คือองค์พระเยซู
                        C         C7        F          C        Am Dm G7 C
          ผู้ได้วายพระชนม์เพื่อเรา รอดพ้นความตาย ได้มีชีวิตนิรันดร์