ขอบพระคุณพระเจ้า

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

G7             C        C7                F           C                           Dm    G7
1.ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน สิ่งที่ดีใน ชีวิต เรา 
         C                   C7     F           C            Dm            G7         C
พระองค์เอาพระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน   และทรงยืนอยู่เคียงข้างเรา
                    G                C                          F D7  G    G7  
         **ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า   ฮาเลลู....…ยา     
                        C   G7     F         C                Dm       G          C
         พระทรงให้สิ่งดีแก่ทุก  ทุกคน  ตามน้ำพระทัยของพระองค์
G7             C        C7                 F              C                                              Dm     G7
2. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระทรงเลี้ยงดู   และทรงเป็นความสันติสุขในใจ
                C              C7       F         C                 Dm              G7          C
    แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ    รอบรอบข้างเรา ก็ได้เห็นความรักของพระองค์ (**)
          G7             C        C7        F               C                                        Dm     G7
         3. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระประทาน  พระบุตรา คือองค์พระเยซู
                     C         C7           F            C          Dm          G7       C
             ผู้ได้วายพระชนม์เพื่อเรา   รอดพ้นความตาย ได้มีชีวิตนิรันดร์  (**)

Other Rendition

Sila Church