จงมีความเชื่อในพระองค์

Key: Am, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Intro:
  Am                        Em                    F                   Dm
1. จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด  พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นทุกอย่าง 
  Em               Am
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง  (x2)
                       F        G     Em      Am                  F         G         Am
          *มีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
                      F        G             Em       Am            F         G         Am
          ร่วมความเชื่อร่วมใจ ร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็น ถึงการอัศจรรย์(1)
         F        G               Em        Am                 F          G           Am
**ดูคนนั้นที่เขาหาย  พระเยซูทรงรักษา ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ 
      F          G         Em    Am          F        G       Am
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู (**,*,1)