จงมีความเชื่อในพระองค์

Key: Am, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

Am                           Em                         F            Dm
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด  พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง
    E                       Am
ที่ใจของเราเข้าพึงพิง  (ซ้ำ)
             F        G      Em             Am                  F            G
มีความเชื่อสักนิด  ภูเขาก็เคลื่อนได้  เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลาย
     Am                 F         G             Em      Am             F        G
เป็นดี  ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช  จะได้เห็นถึงการ
      Am
อัศจรรย์
               F           G              Em        Am                 F
*** ดูคนนั้นที่เขาหาย พระเยซูทรงรักษา   ตามพระสัญญาที่
  G               Am            F             G      Em       Am            F
ทรงประทานให้   ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป  มาร่วมใจ
       G          Am
เชื่อในพระเยซู

Other Rendition

sila Church