เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int:  C  D Em  C  D  Em
Em                       C                    D                 Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
Em                       C                    D                 Em                     B7
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                 C        D     Bm        Em          C     D       G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                            C        D     Bm        Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
                         C        D       Em
        แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                      D                 Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
      Em                     C                             D                 Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา