เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int:  C  D Em  C  D  Em
           Em                   C                       D                      Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
    Em                       C                       D                 Em                 B7
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                    C        D     Bm        Em           C     D             G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                            C         D           Bm        Em                  C           D       Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง  แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                      D                 Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
  Em                          C                                 D                Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา
Instru:   (B7) Em C D Em Em C D Em B7
Out:  C  D Em  C  D  Em

Other Rendition

VOC