เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

Int:  C  D Em  C  D  Em
            Em                    C                    D                 Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
      Em                          C                  D                 Em                     
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                    C        D     Bm        Em                C     D            G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    เพราะผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                               C        D         Bm        Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
                         C        D             Em
        แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                         D                  Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
    Em                         C                                 D                 Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

Other Rendition

Sila Church