อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G                        C  G     Em            A7               D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
    C              D      Bm             Em       Am        C       D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์
             Dsus D    G           Bm      C         Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
             G    Bm        C    Em      Am           Em          D
         ชีวิตขอมอบถวาย       ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C           D       Em        C            D       G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 14-Mar-2021