อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

G                            C  G     Em              A7                   D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
    C               D      Bm                 Em       Am         C          D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์ (X2)
                       Dsus D    G           Bm      C               Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
          G    Bm        C    Em     Am             Em             D
         ชีวิตขอมอบถวาย       ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C              D       Em          C            D       G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Other Rendition

Sila Church