วันที่งดงาม

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: G Em7 Am7 Dsus x2
 G   Em7   Am7    D   Bm7  Em7 
เมื่อมีพระเจ้า ชีวิตดูงดงาม  เพราะเราได้พบพาน
 Am7  Dsus  D   G  Em7  Am7  D 
ความรักของพระองค์ เมื่อมีพระองค์ เติมเต็มในหัวใจ
Bsus B  Em7  Am7  Dsus D  Gsus G 
พร้อมที่จะก้าวไป ในวันที่งดงามของพระองค์
                 Cmaj7    Bm7 D/E Em7 
        * ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
               Am7  D  G 
        ในพระองค์เรารับชีวิตใหม่
                      Cmaj7     Bm7  D/E   Em7 
        ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
           Am7    Dsus D  G
        เราจะอยู่ในวัน ที่งดงาม
 
Midtro: G Em7 Am7 Dsus x2
Solo Cmaj7 Bm7 D/E Em7 Am7 Dsus 
Outtro: G Em7 Am7 Dsus G x2

Other Rendition

VOC