วันที่งดงาม

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

     G                Em7      Am7       D            Bm7       Em7           Am7
1.     เมื่อมีพระเจ้า      ชีวิตดูงดงาม   เพราะเราได้พบพาน  ความรัก
        Dsus       D
ของพระ....องค์
     G                 Em7         Am7        D         Bsus         Em7
2.      เมื่อมีพระองค์    เติมเต็มในหัวใจ   เราพร้อมที่จะก้าวไป
    Am7      Dsus         D       Gsus   G
ในวันที่งดงาม ....ของพระ..องค์
                             Cmaj7                          Bm7            D/E    Em7
*ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
Am7               D      G
ในพระองค์เรารับชี..วิตใหม่
                        Cmaj7                                    Bm7           D/E   Em7
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่   ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
Am7        Dsus    D        G
เราจะอยู่ในวัน            ที่งดงาม

Other Rendition

Sila Church