ข้าจะรักและบูชา

Author: บงกช ฮัดสัน
Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G/G -/F# -/E -/D -/C -/B -/A -/G x2 
              G                 G9/F#        C/G   G 
1. อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
          Em                   D/F#          C  C/B
อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
      Am    D      Bm    Em          C           D        
ข้าปรารถนา   ได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงาม 
                           G                  G9/F#             C/G   G 
           2. อยากจะนั่งลงใกล้   ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
                    Em                   D/F#        C   C/B
          อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
                Am    D         Bm    Em        Am      C        D 
          เพียงหนึ่งวันนี้    ได้อยู่ใกล้ชิด    ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดๆ 
           C               Bm  Em           Am           D                G       (G7)
**ข้าจะรักและบูชา   นมัสการ    จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
          C              Bm  Em         Am       D        G 
ข้าจะรักและบูชา   นมัสการ     [อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์] (x3 ตอนจบ)

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 07-Feb-2021
Sila Church Main Sunday Service 11-Apr-2021